POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Prelucrarea datelor cu caracter personal

SC ANA&CORNEL SRL

 1. Informatii Generale

SC ANA&CORNEL SRL, cu sediul in orasul Mizil, str. Bariera Amaru, nr. 1, judetul Prahova, inregistrata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/1653/1994, avand cod unic de identificare RO5878224, telefon 0244.250.966, fax 0244.253.560, adresa de email office@anacornel.ro, prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu dispozitiile legale prevazute de Regulamentul UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi dispoziţiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Politica de confidentialitate poate fi modificata în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare “Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la politica de confidentialitate.

2. Ce sunt datele cu caracter personal?

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informație sau informații care va identifică sau va pot identifica direct sau indirect. Aceasta înseamnă că datele personale includ informații precum: nume, prenume, serie si numar carte de identitate, cod unic de identificare, domiciliul, adresa de e-mail, telefonul mobil, numele de utilizator, semnatura, etc.

3. Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

4. Ce date cu caracter personal prelucram?

Compania noastra va prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: numele si prenumele, seria si numarul cartii de identitate, codul numeric personal, adresa de domiciliu si adresa de livrare, data nasterii, semnatura, imaginea faciala, numar de telefon.

In funcție de caracterul sau natura unui anumit concurs, putem, de asemenea, să publicăm fotografiile, înregistrările video, înregistrările audio sau înregistrările audiovizuale cu dumneavoastră.

5. Care este scopul prelucrarii datelor cu caracter personal?

Va putem colecta si prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul:

- inscrierii dumneavoastra in vederea participarii la concursurile pe care le organizam;

- selectionarii castigatorilor participanti la concursurile organizate de catre compania noastra; 

- alocarii premiilor persoanelor castigatoare;

- anuntarii pe site-ul companiei a castigatorilor;

- pentru campanii viitoare de informare;

- pentru a transmite materiale informative despre produsele şi serviciile Organizatorului şi ale partenerilor săi, prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS)

6. Care sunt temeiurile de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal?

- interesul legitim al societatii;

- executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte (de exemplu, când completați un formular de înscriere la concurs);

- pe consimtamantul dumneavoastra

În cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal.

Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul prin trimiterea unei cereri in acest sens la adresa sediului social al societatii din Localit. Mizil, Str. Bariera Amaru, nr. 1, Jud. Prahova, la nr. de fax 0244.253.560 sau la adresa de e-mail: georgiana.dragoi@anacornel.ro.

Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări de date cu character personal care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

7. Care sunt drepturile dumneavoastra?

 • dreptul de acces:

  Puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării

 • dreptul la rectificarea datelor

   Puteți să ne solicitati să modificam datele dvs. personale incorecte ori după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

  Puteți solicita stergerea datelor personale atunci cand:

  - acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; 

  - v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; 

  - datele sunt prelucrate contrar legii; 

  - datele trebuie sterse conform legislației relevante

 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs.personale

  Puteti solicita acest drept atunci cand:

  - contestati exactitatea datelor,

  - prelucrarea datelor este ilegala

  - dacă datele sunt solicitate pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

  - dacă vă opuneți prelucrării datelor

 • dreptul la portabilitatea datelor 

  In măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.  Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic

 • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de pofiluri

  Vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică

 • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare

  Puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ

 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

  Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile

 • dreptul la o cale de atac judiciară

  Aveti dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere

 • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs.

8. Unde ajung datele dvoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: salariatii companiei noastre, firme de curierat, organele de control (de exemplu: administratia financiara, institutiile judecatoresti) si eventual institutiile bancare.

Nu intentionam transferarea datelor cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala.

9. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politica de confidentialitate și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime.

10. Cum securizam datele dumneavoatra personale?

Compania noastra a implementat măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat, precum si încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia in vigoare.

Actualizam si testam tehnologia noastra de securitate in mod continuu. Restrictionam accesul la datele dvs. personale doar acelor angajati care trebuie sa stie acele informatii pentru a va oferi beneficii sau servicii.

Instruim angajatii nostri cu privire la importanta confidentialitatii si mentinerea confidentialitatii si securitatii informatiilor dvs.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce Ana&Cornel SRL depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-urile Ana&Cornel SRL. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Daca apare o scurgere de date cu caracter personal, vom lua toate masurile pentru a o elimina si pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere in conformitate cu politica noastra privind incalcarea datelor cu caracter personal. In cazul in care se constata ca scurgerea poate duce la vatamari fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, frauda sau pierdere financiara), va vom contacta fara intarzieri nejustificate, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel.

Toate demersurile noastre vor fi luate in deplina cooperare cu autoritatea competenta de supraveghere.

11. Aveti intrebari, nelamuriri sau reclamatii referitoare la datele dumneavoastra cu caracter personal?

Daca aveti intrebari cu privire la datele dumneavoastra personale sau daca doriti sa va exercitați drepturile, inclusiv de a va retrage consimtamantul privind prelucrarea datelor dvs. personale sau aveti nelamuriri ori reclamatii, va rugam sa ne contactati prin una din urmatoarele modalitati:

- personal sau printr-o cerere trimisa prin posta la sediul societatii din localitatea Mizil, Str. Bariera Amaru, nr.1, judetul Prahova, cod postal 105800;

- telefonic la numarul 0737.944.727;

- prin fax la numarul: 0244.253.560;

- prin e-mail la adresa georgiana.dragoi@anacornel.ro