Regulament Campanie Promoțională Ana și Cornel


Premii care aduc bucurie în bucătărie de sărbători!

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Campania “Premii care aduc bucurie in bucatarie de sarbatori” denumita in continuare “Campanie” sau „Concurs”, este organizata de SC ANA&CORNEL SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in oraşul Mizil, strada Bariera Amaru, nr. 1, judeţul Prahova, având cod unic de înregistrare RO5878224, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J29/1653/1994, reprezentata de administratorul sau, LUCA CARMINA-ELENA.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul oricand pe durata desfasurarii acesteia; orice modificare/completare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.anacornel.ro si pe pagina oficiala de facebook cu cel putin 24 de ore inainte de data de la care modificarea/completarea va produce efecte.

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei de desfasurare, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea campaniei; aceste actiuni vor fi cuprinse in Acte Aditionale si vor fi publicate pe site-ul www.anacornel.ro si pe pagina oficiala de facebook cu cel putin 3 zile calendaristice inainte de data de la care aceste actiuni intra in vigoare.

SECTIUNEA 2 – PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE

Produsele Ana si Cornel, inscrise in cadrul acestei campanii, cu gust traditional si cu gust gata de asezonat se pot achizitiona din magazinele Ana si Cornel existente pe teritoriul Romaniei, in perioada de desfasurare a campaniei 11.11.2019 – 31.12.2019; lista magazinelor inscrise in campanie, precum si lista produselor se regasesc in Anexa prezentului regulament.

Participantii se pot inscrie in cadrul campaniei incepand cu data de 11.11.2019 orele 10:00 si pana la data de 31.12.2019, orele 00:00, pe platforma www.anacornel.ro, pe pagina destinata special acestei campanii.

SECTIUNEA 3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a campaniei, in oricare din urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, prin accesarea site-ului www.anacornel.ro
 • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Mizil, str Bariera Amaru nr.1, jud. Prahova
 • in oricare magazin Ana si Cornel de pe teritoriul Romaniei, prin solicitarea catre agentul comercial
 • telefonic, apeland linia Telefonica 0800.500.012, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere si a sarbatorilor legale).
 • potrivit liberei decizii a organizatorului, campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe

care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La aceasta campanie pot participa persoanele fizice, cu varsta de minimum 18 ani impliniti pana la data inscrierii in Campanie, cetateni romani cu domiciliul / resedinta stabila in Romania, care accepta conditiile prezentului regulament. Persoanele minore nu se pot inscrie in Campanie.

Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiei anterior mentionate.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE

Toate persoanele avand cel putin 18 ani impliniti pana la data inscrierii in Campanie, care in perioada desfasurarii acesteia achizitioneaza orice produs/ produse cu gust traditional sau/si cu gust gata de asezonat, din magazinele Ana si Cornel se pot inscrie in campanie prin completarea online a formularului de inscriere, pe pagina www.anacornel.ro.

Un participant poate achizitiona mai multe produse din magazinul Ana si Cornel si se poate inscrie de mai multe ori in Campanie, insa cu bonuri diferite; pe bon trebuie sa existe cel putin un produs din gama gust traditional sau gust gata de asezonat.

Pentru a se inscrie in Campanie, Participantul trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

 1. Sa aiba dreptul de participare conform regulamentului, sectiunea 4
 2. Sa achizitioneze orice produs cu gust traditional sau cu gust gata de asezonat din cadrul magazinelor Ana si Cornel situate la adresele mentionate in anexa prezentului regulament, in perioada Campaniei 11.11.2019 – 31.12.2019 si sa detina dovada de achizitie emisa in perioada de desfasurare a Campaniei; pentru validarea castigurilor, toate bonurile fiscale se vor pasta pana la data de 20.01.2020, inclusiv.
 3. Sa acceseze pagina www.anacornel.ro si sa completeze formularul de inscriere, integral, cu urmatoarele date:
 4. Nume
 5. Prenume
 6. Varsta
 7. Numar telefon
 8. Adresa de email
 9. Oras de domiciliu
 10. Adresa de domiciliu
 11. Numar bon fiscal
 12. Bifa “Sunt de acord cu Regulamentul campaniei”
 13. Bifa “Sunt de acord cu Politica de prelucrare”
 14. Sa apese butonul Inregistrare

Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.

5.1. Pentru fiecare inscriere a unui bon corect in perioada de desfasurare a campaniei, participantul va primi urmatorul mesaj in aplicatie:

“Bonul tau a fost inregistrat cu succes! Inscrie in continuare alte bonuri si ai sansa de a castiga unul dintre premiile Campaniei. Pastreaza bonul fiscal al carui numar l-ai inscris in Campanie.”

5.2. Pentru fiecare inscriere a unui bon incorect in perioada de desfasurare a campaniei, participantul va primi urmatorul mesaj in aplicatie

“Acest număr nu reprezintă un bon valid.”

5.3. Pentru fiecare inscriere a unui bon care deja a fost inregistrat in perioada de desfasurare a campaniei, participantul va primi urmatorul mesaj in aplicatie:

“Numarul de bon a mai fost introdus in sistem”

5.4. Pentru fiecare inscriere a unui bon care nu contine niciun produs din gama gust traditional sau gust gata de asezonat, participantul va primi urmatorul mesaj in aplicatie:

“Numarul de bon introdus este invalid”

5.5. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:

(1). Daca acestea sunt transmise in afara Campaniei

(2). Daca Participantii transmit Numere de bon care sunt fie eronate, fie transmise prin modalitati de potentiale fraudari, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior.

(3). Daca Participantii indica in formularul online de pe site-ul www.anacornel.ro numere de telefon invalide, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobile de pe teritoriul Romaniei.

(4). Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda cum ar fi: utilizarea de date personale sau numere de telefon apartinand altor persoane decat Participantul.

SECTIUNEA 6. CONDITII PRIVIND INSCRIEREA VALABILA IN CAMPANIE

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1). Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit Sectiunii 4 a prezentului regulament

(2). Participantul se va inscrie in cadrul Campaniei, respectand conditiile prezentului regulament, pentru castigarea premiilor.

(3). Participantul se va putea inscrie in campanie prin transmiterea unuia sau mai multor numere de bon fiscal ce atesta achizitia Produselor cu gust traditional sau/si produselor cu gust gata de asezonat din magazinele Ana&Cornel mentionate in anexa, in perioada Campaniei.

Un Participant poate inscrie o singura data, in cadrul Campaniei, acelasi bon fiscal chiar daca acesta a achizitionat mai multe produse din magazinele Ana si Cornel pe acelasi bon fiscal.

Participantii sunt obligati sa pastreze dovada achizitionarii produsului participant inscris in cadrul Campaniei (bon fiscal) pana la data de 20.01.2020. Bonul fiscal trebuie sa aiba o data de emitere din perioada Campaniei 11.11.2019 – 31.12.2019.

Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile care nu ajung la destinatie, incluzand, dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.

SECTIUNEA 7. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

In cadrul campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris la sectiunea 5, urmatoarele categorii de premii:

Nr.crt. Denumire material Cantitate totala acordata / campanie Buget estimat / campanie (fara tva)
1 Masina de tocat electrica 10 4500
2 Robot de bucatarie 10 4500
3 Cuptor cu microunde 10 4000
4 Voucher de cumparaturi din magazinele Ana si Cornel 100 lei 30 3000
TOTAL     16000

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 16.000 lei fara tva.

Fotografiile produselor expuse in materialele promotionale au titlu de prezentare, premiile fiind asemanatoare cu acestea, in functie de stocul sigurat de catre furnizor.

Un participant are dreptul de a castiga un singur premiu in cadrul Campaniei, indiferent de numarul de inscrieri efectuate.

Castigatorii premiilor nu au posibilitatea sa primeasca contravaloarea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.

Premiile se acorda prin tragere la sorti asistata de calculator prin intermediul random.org.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR

Premiile descrise in sectiunea 7 vor fi acordate dupa cum urmeaza:

 • In luna ianuarie se va organiza o extragere in care se vor castiga: 10 masini de tocat electrice, 10 roboti de bucatarie, 10 cuptoare cu microunde, 30 de vouchere de cumparaturi din magazinele Ana si Cornel in valoare de 100 lei.
 • Pentru fiecare premiu se va desemna un castigator, prin tragere la sorti asistata de calculator.
 • Momentul extragerii va fi comunicat pe pagina de facebook a companiei. Se vor stabili ziua si ora acestei extrageri.
 • Va fi desemnat castigator Participantul care are toate datele introduse correct.
 • Tragerea la sorti se va efectua din toate intrarile valide de numar bon fiscal primite in perioada:

  11.11.2019, orele 10:00 si 31.12.2019, orele 00:00.

  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date si/sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

  Participantii care au pierdut calitatea de castigatori nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

SECTIUNEA 9 – ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, potrivit mecanismelor descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Organizatorul va solicita oricarui Participant desemnat castigator furnizarea copiei dupa bonul fiscal ce atesta achizitia produsului / produselor cu gust traditional sau/si cu gust gata de asezonat, din magazinul / magazinele Ana si Cornel participante la Campanie.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al unui premiu in cadrul Campaniei, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul are dreptul sa se inscrie la Campanie, potrivit prevederilor prezentului regulament
 • Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate in prezentul regulament
 • Participantul va asigura integritatea bonului fiscal ce atesta achizitia produselor cu gust traditional sau/si cu gust gata de asezonat din magazinul / magazinele Ana si Cornel participante la Campanie, fiind in mod expres prevazut ca alterarea, deteriorarea in orice mod, precum si pierderea va conduce la invalidarea castigatorului si prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.
 • Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil indicat la inscrierea in campanie pentru a li se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a fi validati drept castigatori si pentru a intra in posesia premiului, Participantii trebuie:
 • Sa poata fi contactati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie in termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori (respectiv data tragerii la sorti/data momentului castigator) de 5 contactari telefonice in zile diferite; numarul de telefon utilizat serveste pentru idenificarea castigatorilor si contactarea acestora; in cazul in care un Participant nu raspunde la niciunul din cele 5 apeluri, acesta va fi declarat invalidat si se va realiza o noua extragere prin intermediul random.org.
 • In momentul contactarii acestora, Participantii trebuie sa declare numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, adresa de livrare si numarul, data si ora bonului fiscal.
 • Sa trimita copie dupa bonul fiscal castigator si copie dupa cartea de identitate catre organizator prin una din urmatoarele mijloace de comunicare:

  - posta sau curierat la adresa: localit. Mizil, str. Bariera Amaru, nr. 1, Jud. Prahova;

  - pe adresa de e-mail marketing@carnia.ro

  - prin what’s up la numarul de telefon de pe care este contactat castigatorul.

  - pe pagina de facebook Ana&Cornel.

In cazul in care, in momentul procedurii de validare, se constata ca un participant a castigat mai multe premii de acelasi fel, acesta va fi validat doar pentru un singur premiu.

Anuntarea castigatorilor validati se va realiza prin publicarea pe site-ul www.anacornel.ro, cat si pe pagina de facebook in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii procesului de validare a castigurilor.

Intrarea in posesia premiilor

Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier rapid, direct de la furnizorul de la care se achizioneaza, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe site-ul www.anacornel.ro, respectiv pagina de facebook Ana si Cornel.

Predarea premiilor de catre firma de curierat se va face in baza prezentarii cartii de identitate a castigatorului, dovada receptiei premiului fiind AWB-ul confirmat de catre castigator. Pe AWB castigatorului premiului se obliga sa scrie ce premiu a castigat si primit.

Toate AWB-urile confirmate de catre castigatori vor ajunge la organizator.

In situatia in care castigatorul desemnat nu poate primi personal premiul, atunci el va putea imputernici o alta persoana sa-l primeasa in locul acestuia, cu conditia notificarii a acestui fapt organizatorului prin mesaj privat, in termen de 12 ore de la data la care a fost desemnat castigator, precum si a tuturor datelor de identificare mentionate in actul de identitate al imputernicitului. Acesta din urma va avea obligatia de a prezenta, la ridicarea premiului, actul de identitate in original, precum si o copie conforma cu originalul dupa actul de identitate al castigatorului desemnat.

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

Orice eroare si / sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participant fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/incomplete.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului confirmarii de primire a AWB-ului nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, in afara cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii formularului sau a solicitării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei, etc.). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt şi nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul

Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

SECTIUNEA 11. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor din cadrul Campaniei:

 • Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori retrimiterii informatiilor necesare validarii mentionate la sectiunea de mai sus, de catre potentialii castigatori;
 • Neprimirea documentelor necesare validarii conform solicitarii telefonice;
 • Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de internet / conexiunea Internet a participantului;
 • Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Campanie din motive independente de Organizator;
 • Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta;
 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentative de frauda a acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului;
 • Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin înscrierea în Campanie, participanţii declară că sunt de acord cu Regulamentul Campaniei şi cu faptul că datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date “S.C. ANA&CORNEL S.R.L.”. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele şi serviciile Organizatorului şi ale partenerilor săi, prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS), doar dacă persoanele vizate şi-au dat acordul expres şi neechivoc în acest sens. În cazul în care participanţii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, acestia nu se vor putea inscrie in concurs. Orice demers ulterior al organizatorului nu va fi facut decat cu acordul expres si prealabil ale participantului, si daca vizeaza comunicarea catre terti a datelor cu caracter personal al acestuia, aceste comunicari se vor face, potrivit Regulamentului European nr.679/2016.

SECTIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa să, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie pe pagina http://www.facebook.com/pages/Ana-%C5%9Fi-Cornel/126535427420202, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia. Derularea concursului se suspenda pe perioada cat subzista situatia de forta majora, urmand a fi reluat dupa incetarea acestuia.Organizatorul va anunta data suspendarii si data reluarii concursului.

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Oficial al campanieiPremii care aduc bucurie în bucătărie de sărbători!este disponibil gratuit oricărui solicitant pe http://www.facebook.com/pages/Ana-%C5%9Fi-Cornel/126535427420202 sau pe site-ul www.anacornel.ro.

Organizator

SC ANA&CORNEL SRL

PRODUSE CU GUST TRADITIONAL SI GUST GATA DE ASEZONAT, PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Nr. Denumire Gust
1 AFUMATURA TRADITIONAL
2 CARNATI MACELARESTI TRADITIONAL
3 CARNATI RUSTICI TRADITIONAL
4 CARNATII CASEI TRADITIONAL
5 CIOLAN DEZOSAT AFUMAT TRADITIONAL
6 CIOLANE PORC AFUMATE TRADITIONAL
7 COASTA PIEPT TRADITIONAL
8 GUSA PORC AFUMATA TRADITIONAL
9 LEBAR 300G TRADITIONAL
10 MICI DE LA ANA SI CORNEL 900g cong.cas. TRADITIONAL
11 MICI DE LA ANA SI CORNEL 900g ref.cas. TRADITIONAL
12 SALAM DE VARA USCAT TRADITIONAL
13 SCARITA AFUMATA TRADITIONAL
14 SCARITA PIEPT AFUMATA TRADITIONAL
15 SLANINA AFUMATA TRADITIONAL
16 SUNCULITA CASEI TRADITIONAL
17 TOBA CASEI TRADITIONAL
18 ARIPI CURCAN cong.vid.-bax GATA DE ASEZONAT
19 BUMBARE PORC CAS. GATA DE ASEZONAT
20 BURTA VITA CONG -BAX GATA DE ASEZONAT
21 BURTA VITA portionata cong. - bax GATA DE ASEZONAT
22 CARNATI PORC CU OAIE GATA DE ASEZONAT
23 CARNATI PORC PROASPETI REF AMB GATA DE ASEZONAT
24 CARNATI PROASPETI ref.amb. GATA DE ASEZONAT
25 CARNATI SUBTIRI PORC SI VITA REF AMB GATA DE ASEZONAT
26 CARNE CURCAN PREPARATA REF AMB GATA DE ASEZONAT
27 CARNE GATA PREPARATA GATA DE ASEZONAT
28 SPATA PORC FARA OS REF VACUUM GATA DE ASEZONAT
29 CARNE PORC PREPARATA REF AMB GATA DE ASEZONAT
30 CARNE PORC SI VITA PREPARATA REF AMB GATA DE ASEZONAT
31 CEAFA PORC FARA OS REF VACUUM GATA DE ASEZONAT
32 COTLET DEZ.CURELUSA/GRASIME REF VAC,CART GATA DE ASEZONAT
33 CREIER PORC cong.bax. GATA DE ASEZONAT
34 FICAT PUI cong. - bax GATA DE ASEZONAT
35 MATE CRETE cas. GATA DE ASEZONAT
36 MATE OAIE 10M CAS GATA DE ASEZONAT
37 MATE PORC 10M cas. GATA DE ASEZONAT
38 MEMBRANA NATURALA PT.TOBA CAS. GATA DE ASEZONAT
39 OASE PORC PIEPT REF.AMB GATA DE ASEZONAT
40 OASE PORC RUPTE REF.AMB GATA DE ASEZONAT
41 ORGANE MIEL CONG. GATA DE ASEZONAT
42 PICIOARE PORC PORTIONATE ref.amb. GATA DE ASEZONAT
43 PIEPT PUI CU OS SI PIELE REF ~ 2.5KG GATA DE ASEZONAT
44 PIEPT PUI DEZOSAT FARA PIELE REF ~ 2.5KG GATA DE ASEZONAT
45 PIPOTE PUI CONG.PG. BAX GATA DE ASEZONAT
46 PRAPUR PORC SARAT CAS GATA DE ASEZONAT
47 PULPA PORC 2D REF VACUUM CARTON GATA DE ASEZONAT
48 PULPE PUI CU OS SI SPATE REF ~ 2.5KG GATA DE ASEZONAT
49 PULPE PUI INF.CU OS SI PIELE REF ~ 2.5KG GATA DE ASEZONAT
50 PULPE PUI INTREGI cong.bax. GATA DE ASEZONAT
51 PULPE PUI SUP.CU OS SI PIELE REF ~ 2.5KG GATA DE ASEZONAT
52 CARNATI DE CRACIUN TRADITIONAL
53 CALTABOS TRADITIONAL
54 CARNE LUCRU VITA REF VACUUM GATA DE ASEZONAT
55 PULPA VITA REF VACUUM GATA DE ASEZONAT
56 SLANINA PORC PROASPATA REF AMB GATA DE ASEZONAT
57 CAP PORC CU GUSA SI URECHI ref. amb. GATA DE ASEZONAT
58 GUSA PORC ref.amb. GATA DE ASEZONAT
59 URECHI PORC ref. Amb. GATA DE ASEZONAT
60 PULPA PORC CU OS ref.amb. GATA DE ASEZONAT
61 CARNE CU SLANINA GATA DE ASEZONAT
62 CARNE PORC LUCRU REF VACUUM GATA DE ASEZONAT
63 TOBA RUSTIC TRADITIONAL
64 FICAT PORC ref.amb. GATA DE ASEZONAT
65 INIMA PORC ref.amb. GATA DE ASEZONAT
66 LIMBA PORC ref.amb. GATA DE ASEZONAT
67 RINICHI PORC ref.amb. GATA DE ASEZONAT
68 SORICI PORC COPT AMB GATA DE ASEZONAT
69 URECHI PORC AF GATA DE ASEZONAT
70 PIPOTE SI INIMI PUI CONG - BAX GATA DE ASEZONAT