Regulament

REGULAMENT CAMPANIE PROMOTIONALA ANA SI CORNEL

PREMII CE PUN GUSTURILE IN VALOARE

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Campania “Premii ce pun gusturile in valoare ” denumita in continuare “Campanie” sau „Concurs”, este organizat de SC ANA&CORNEL SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in oraşul Mizil, strada Bariera Amaru, nr. 1, judeţul Prahova, având cod unic de înregistrare RO5878224, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J29/1653/1994 reprezentata de administratorul sau, PARASCHIV CARMINA-ELENA,  domiciliata in comuna Vadu-Sapat, Sat Ungureni, nr 1, Judetul Prahova, CNP: 2841223295594, identificata cu CI seria PH, nr 925940/ 15.06.2010, SPCLEP Mizil. Concursul se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament Oficial , obligatoriu pentru toţi participanţii. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii acesteia; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.anacornel.ro si pe pagina oficiala de facebook cu cel putin 24 de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei de desfasurare, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament.

 

SECTIUNEA 2 – PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE

Produsele Ana si Cornel, se pot achizitiona din magazinele Ana si Cornel existente pe teritoriul Romaniei, in perioada de desfasurare a campaniei 01.04.2019 – 30.06.2019; lista magazinelor inscrise in campanie se regasesc in Anexa prezentului regulament.

Participantii se pot inscrie in cadrul campaniei incepand cu data de 01.04.2019 ora 00.00 si pana la data de 30.06.2019, ora 00, pe platforma www.anacornel.ro, pe pagina destinata special acestei campanii.

 

SECTIUNEA 3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a campaniei, in oricare din urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, prin accesarea site-ului anacornel.ro
 • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Mizil, str Bariera Amaru nr.1, Mizil
 • in oricare magazin Ana si Cornel de pe teritoriul Romaniei, prin solicitarea catre agentul comercial
 • telefonic, apeland linia Telefonica 0800.500.012, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere si a sarbatorilor legale).
 • Potrivit liberei decizii a organizatorului, campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa regulamentul si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea campaniei cu conditia instiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate cu notificare prealabila cu 3 zile calendaristice catre public prin publicarea pe site-ul www.anacornel.ro.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La aceasta campanie pot participa persoanele fizice, cu varsta de minimum 18 ani impliniti pana la data inscrierii in Campanie, cetateni romani cu domiciliul / resedinta stabila in Romania, care accepta conditiile prezentului regulament. Persoanele minore nu se pot inscrie in Campanie.

Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiei anterior mentionate.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE

Toate persoanele avand cel putin 18 ani impliniti pana la data inscrierii in Campanie, care in perioada desfasurarii acesteia achizitioneaza orice produs/ produse din magazinele Ana si Cornel  se pot inscrie in campanie prin completarea online a formularului de inscriere, pe pagina  anacornel.ro.

Un participant poate achizitiona mai multe produse din magazinul Ana si Cornel si se poate inscrie de mai multe ori in Campanie, insa cu bonuri diferite.

 

Pentru a se inscrie in Campanie, Participantul trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

 1. Sa aiba dreptul de participare conform regulamentului, sectiunea 4
 2. Sa achizitioneze orice produs din cadrul magazinelor Ana si Cornel situate la adresele mentionate in anexa prezentului regulament, in perioada Campaniei  01.04.2019 – 30.06.2019 si sa detina dovada de achizitie emisa in perioada de desfasurare a Campaniei; pentru validarea castigurilor, toate bonurile fiscale se vor pasta pana la data de 15.07.2019, inclusiv.
 3. Sa acceseze pagina anacornel.ro si sa completeze formularul de inscriere, integral, cu urmatoarele date:
 • Nume
 • Prenume
 • Varsta
 • Numar telefon
 • Adresa de email
 • Adresa de domiciliu
 • Numar bon fiscal
 • Bifa “Sunt de acord cu Regulamentul campaniei”
 • Bifa “Sunt de acord cu Politica de prelucrare”
 1. Sa apese butonul Inregistrare

Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.

 

5.2. Pentru fiecare inscriere a unui bon corect in perioada de desfasurare a campaniei, participantul va primi urmatorul mesaj in aplicatie:

 

“Bonul tau a fost inregistrat cu succes! Inscrie in continuare alte bonuri si ai sansa de a  castiga unul dintre premiile Campaniei. Pastreaza bonul fiscal al carui numar l-ai inscris in Campanie.”

 

5.3. Pentru fiecare inscriere a unui bon incorect in perioada de desfasurare a campaniei, participantul va primi urmatorul mesaj in aplicatie

 

“Numarul de bon introdus este incorect”

 

5.4. Pentru fiecare inscriere a unui bon care deja a fost inregistrat in perioada de desfasurare a campaniei, participantul va primi urmatorul mesaj in aplicatie:

 

“Numarul de bon a mai fost introdus in sistem”

 

5.5.  Daca un Participant se inscrie dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:

 

“Campania Premii ce pun gusturile in valoare” s-a incheiat in data de 30.06.2019. Iti multumim pentru interes si te asteptam sa participi la urmatoarele Campanii.

 

5.6. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:

 

(1). Daca acestea sunt transmise in afara Campaniei

(2).  Daca Participantii transmit Numere de bon care sunt fie eronate, fie transmise prin modalitati de potentiale fraudari, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior.

(3). Daca Participantii indica in formularul online de pe site-ul anacornel.ro numere de telefon invalide, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobile de pe teritoriul Romaniei.

(4). Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda cum ar fi: utilizarea de date personale sau numere de telefon apartinand altor persoane decat Participantul

 

 

SECTIUNEA 6. CONDITII PRIVIND INSCRIEREA VALABILA IN CAMPANIE

 

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1). Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit Sectiunii 4 a prezentului regulament

(2). Participantul se va inscrie in cadrul Campaniei, respectand conditiile prezentului regulament, pentru castigarea premiilor.

(3). Participantul se va putea inscrie in campanie prin transmiterea  unuia sau mai multor numere de bon fiscal ce atesta achizitia Produselor din magazinele Ana&Cornel mentionate in anexa, in perioada Campaniei.

Un Participant poate inscrie o singura data, in cadrul Campaniei, acelasi bon fiscal chiar daca acesta a achizitionat mai multe produse din magazinele Ana si Cornel pe acelasi bon fiscal.

Participantii sunt obligati sa pastreze dovada achizitionarii produsului participant inscris in cadrul Campaniei (bon fiscal) pana la data de 15.07.2019. Bonul fiscal trebuie sa aiba o data de emitere din perioada Campaniei 01.04.2019 – 30.06.20019.

Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile care nu ajung la destinatie, incluzand, dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.

 

SECTIUNEA 7.  DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR           

In cadrul campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris la sectiunea 5, urmatoarele categorii de premii:

Nr.crt.

Denumire material

Cantitate totala  acordata / luna

Numar luni

Cantitate totala per campanie

Buget estimat / campanie (fara tva)

1

Combina frigorifica

2

3

6

12000

2

Cuptor cu microunde

4

3

12

4800

3

Sandwish maker

16

3

48

7200

4

Voucher achizitie din magazinele Ana si Cornel 100 lei

Pentru lunile aprilie si mai, se acorda cate 30 de vouchere, iar in luna iunie se vor acorda 40 de vouchere

3

100

10000

TOTAL

34000

Valoarea totala a premiilor acordate este de 34.000 lei fara tva /  pe toata perioada de 3 luni a Campaniei.

Foto produse expuse in materialele promotionale au titlu de prezentare, premiile fiind asemanatoare cu acestea, in functie de stocul sigurat de catre furnizor.

Un participant are dreptul de a castiga un singur premiu in fiecare luna a Campaniei, indiferent de numarul de inscrieri efectuate.

Castigatorii premiilor nu au posibilitatea sa primeasca contravaloarea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.

O luna a Campaniei va incepe la prima zi a lunii (1) si se va termina in ultima zi a lunii (30 sau 31, dupa caz).

 

Premiile se acorda prin tragere la sorti asistata de calculator prin intermediul random.org.

 

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR

Premiile descrise in sectiunea 7 vor fi acordate dupa cum urmeaza:

 • In fiecare luna din cele 3 ale Campaniei, se va organiza cate o extragere in care se vor castiga cate: 2 frigidere, 4 cuptoate cu microunde, 16 sandwish maker-e, 100 vouchere de cumparaturi in magazinele Ana si Cornel a cate 100 lei/voucher, dupa cum urmeaza: cate 30 de vouchere in lunile aprilie si mai si 40 de vouchere in luna iunie.
 • Pentru fiecare premiu se va desemna un castigator, prin tragere la sorti asistata de calculator
 • Va fi desemnat castigator Participantul care are toate datele introduse corect.
 • Tragerile la sorti se vor efectua din toate intrarile valide de numar bon fiscal primite in perioadele:

– 01.04.2019, ora 00:00 si 30.04.2019, ora 00:00

– 01.05.2019, ora 00:00 si 31.05.2019, ora 00:00

– 01.06.2019, ora 00:00 si 30.06.2019, ora 00:00

Extragerea pentru bonurile introduse in perioada 01.04.2019, ora 00:00 – 30.04.2019, ora 00:00 va avea lor in ziua 06.05.2019, in intervalul orar 14:00 – 15:00

Extragerea pentru bonurile introduse in perioada 01.05.2019, ora 00:00 – 31.05.2019, ora 00:00, va avea lor in ziua 06.06.2019, in intervalul orar 14:00 – 15:00

Extragerea pentru bonurile introduse in perioada 01.06.2019, ora 00:00 – 30.06.2019, ora 00:00 va avea lor in ziua 05.07.2019, in intervalul orar 14:00 – 15:00.

In cazul in care apar modificari ale intervalului orar de extragere a premiilor din cadrul campaniei, acestea vor fi comunicate pe pagina de facebook cu 24 de ore inainte de planificarea extragerii.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date si/sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

Participantii care au pierdut calitatea de castigatori nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

 

SECTIUNEA 9 – ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

 

 1. Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, potrivit mecanismelor descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Organizatorul va solicita oricarui Participant furnizarea copiei dupa bonul fiscal ce atesta achizitia produsului / produselor din magazinul / magazinele Ana si Cornel participante la Campanie.

 Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al unui premiu in cadrul Campaniei, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul are dreptul sa se inscrie la Campanie, potrivit prevederilor prezentului regulament
 • Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate in prezentul regulament
 • Participantul va asigura integritatea bonului fiscal ce atesta achizitia produselor din magazinul / magazinele Ana si Cornel participante la Campanie, fiind in mod expres prevazut ca alterarea, deteriorarea in orice mod, precum si pierderea va conduce la invalidarea castigatorului si prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.
 • Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil indicat la inscrierea in campanie pentru a li se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a fi validati drept castigatori si pentru a intra in posesia premiului, Participantii trebuie:
 • Sa poata fi contactat la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie in termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori (respectiv data tragerii la sorti/data momentului castigator) de 5 contactari telefonice in zile diferite; numarul de telefon utilizat serveste pentru idenificarea castigatorilor si contactarea acestora; in cazul in care un Participant nu raspunde la niciunul din cele 5 apeluri, acesta va fi declarat invalidat si se va realiza o noua extragere prin intermediul random.org.
 • In momentul contactarii acestora, Participantii trebuie sa declare numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, adresa de livrare si numarul, data simora bonului fiscal.
 • Sa trimita copie dupa bonul fiscal castigator si copie dupa cartea de identitate catre organizator prin una din urmatoarele mijloace de comunicare:

– posta sau curierat la adresa : localit. Mizil, str. Bariera Amaru, nr. 1, Jud. Prahova;

– pe adresa de e-mail concursuri@anacornel.ro

– prin what’s up la numarul de telefon de pe care este contactat castigatorul.

– pe pagina de facebook Ana&Cornel.

In cazul in care, in momentul procedurii de validare, se constata ca un participant a castigat mai multe premii de acelasi fel, acesta va fi validat doar pentru un singur premiu/ extragere lunara. Acelasi participant poate fi desemnat castigator in cadrul lunilor diferite de extragere.

Anuntarea castigatorilor validati se va realiza prin publicarea pe site-ul anacornel.ro, cat si pe pagina de facebook in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii procesului de validare a castigurilor.

 

 • Intrarea in posesia premiilor

Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier rapid, direct de la furnizorul de la care se achizioneaza, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe site-ul anacornel.ro, respectiv pagina de facebook Ana si Cornel.

Predarea premiilor de catre firma de curierat se va face in baza prezentarii cartii de identitate a castigatorului, dovada receptiei premiului fiind AWB-ul confirmat de catre castigator. 

Toate AWB-urile confirmate de cayre castigatori vor ajunge la organizator.

Premiile se pot inmana oricarei persoane ce prezinta documentul de identitate in original al castigatorului, cu conditia informarii in prealabil a organizatorului (se va adduce la cunostina organizatorului numele si prenumele persoanei imputernicite, precum si calitatea acesteia).

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

 

Orice eroare si / sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participant fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/incomplete.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului confirmarii de  primire a AWBului nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, in afara cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii formularului sau a solicitării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei, etc.). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt şi nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

SECTIUNEA 11. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor din cadrul Campaniei:

 • Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori retrimiterii informatiilor necesare validarii mentionate la sectiunea de mai sus, de catre potentialii castigatori;
 • Neprimirea documentelor necesare validarii conform solicitarii telefonice;
 • Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de internet / conexiunea Internet a participantului;
 • Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Campanie din motive independente de Organizator;
 • Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta;
 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentative de frauda a acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului;
 • Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin înscrierea în Campanie, participanţii declară că sunt de acord cu Regulamentul Campaniei şi cu faptul că datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date “S.C. ANA & CORNEL S.R.L.”. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele şi serviciile Organizatorului şi ale partenerilor săi, prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS), doar dacă persoanele vizate şi-au dat acordul expres şi neechivoc în acest sens. În cazul în care participanţii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, acestia nu se vor putea inscrie in concurs. Orice demers ulterior al organizatorului nu va fi facut decat cu acordul expres si prealabil ale participantului, si daca vizeaza  comunicarea catre terti a datelor cu caracter personal al acestuia, aceste comunicari se vor face, potrivit legii nr.677/2001.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 14.  FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

 

Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa să, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie pe pagina http://www.facebook.com/pages/Ana-%C5%9Fi-Cornel/126535427420202, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia. Derularea concursului se suspenda pe perioada cat subzista situatia de forta majora, urmand a fi reluat dupa incetarea acestuia.Organizatorul va anunta data suspendarii si data reluarii concursului.

 

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

Regulamentul Oficial al campanieiPremii ce pun gusturile in valoare ” este disponibil gratuit oricărui solicitant pe http://www.facebook.com/pages/Ana-%C5%9Fi-Cornel/126535427420202 sau pe site-ul anacornel.ro

 

Organizator

SC ANA&CORNEL SRL

 

Scroll to top